Liczba odwiedzin strony: 24779 Osób na stronie: 1
 

 Kancelaria radcy prawnego
Grabek Tomasz

 
 
Kancelaria radcy prawnego
Grabek Tomasz
 
Lubelska 52
22-100 Chełm
Profesja:   radca prawny

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2010 Nr 137 poz. 925 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 63/07
WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 15 lipca 2010 r. sygn. akt K 63/07 (Dz. U. z dnia 29 lipca 2010 r.) Trybunał Konstytucyjny w składzie: Bohdan Zdziennicki - przewodniczący, Stanisław Biernat - sprawozdawca, Zbigniew Cieślak, Maria Gintowt-Jankowicz, Wojciech Hermeliński, Adam Jamróz, Marek Kotlinowski, Teresa Liszcz, Ewa Łętowska, Marek Mazurkiewicz, Andrzej Rzepliński, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, protokolant: Krzysztof Zalecki,...
Monitor Polski 2010 Nr 7 poz. 57 - Poszanowanie Krzyża
UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie poszanowania Krzyża (M.P. z dnia 12 lutego 2010 r.) W obliczu toczącej się debaty nad obecnością Krzyża w szkołach, urzędach i przestrzeni publicznej naszego Państwa, będącej reakcją na wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 3 listopada 2009 r. (nr 30814/06) Senat Rzeczypospolitej Polskiej przypomina, co następuje: Wspomniany wyrok odnosił się do...