Liczba odwiedzin strony: 24778 Osób na stronie: 1
 

 Kancelaria radcy prawnego
Grabek Tomasz

 
Dziennik Ustaw 2010 Nr 137 poz. 925 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 63/07
WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 15 lipca 2010 r. sygn. akt K 63/07 (Dz. U. z dnia 29 lipca 2010 r.) Trybunał Konstytucyjny w składzie: Bohdan Zdziennicki - przewodniczący, Stanisław Biernat - sprawozdawca, Zbigniew Cieślak, Maria Gintowt-Jankowicz, Wojciech Hermeliński, Adam Jamróz, Marek Kotlinowski, Teresa Liszcz, Ewa Łętowska, Marek Mazurkiewicz, Andrzej Rzepliński, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, protokolant: Krzysztof Zalecki, po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 15 lipca 2010 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, ze zm.) z art. 32 i art. 33 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, orzeka: Art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 224) w zakresie, w jakim przewiduje, że ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn, jest zgodny z art. 32 i art. 33 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Monitor Polski 2010 Nr 7 poz. 57 - Poszanowanie Krzyża
UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie poszanowania Krzyża (M.P. z dnia 12 lutego 2010 r.) W obliczu toczącej się debaty nad obecnością Krzyża w szkołach, urzędach i przestrzeni publicznej naszego Państwa, będącej reakcją na wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 3 listopada 2009 r. (nr 30814/06) Senat Rzeczypospolitej Polskiej przypomina, co następuje: Wspomniany wyrok odnosił się do konkretnej sytuacji prawnej - we Włoszech umieszcza się Krzyż w salach lekcyjnych na podstawie rozporządzenia ministra edukacji, a także zakazuje się eksponowania innych symboli religijnych, co w Polsce nie ma miejsca. Krzyż, główny symbol chrześcijaństwa, które przyniosło Europie regułę poszanowania praw jednostki oraz zasady równości, wolności i tolerancji, towarzyszył Polsce we wszystkich ważnych chwilach jej dziejów. W czasach trudnych, podczas rozbiorów, wojen i okupacji Kościół Katolicki niósł pomoc potrzebującym bez względu na wyznanie i był miejscem zachowania pamięci narodowej, a Krzyż stawał się symbolem nie tylko chrześcijaństwa i jego wartości, ale też tęsknoty za wolną Ojczyzną. W czasach komunistycznego reżimu Kościół Katolicki pod przewodnictwem Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego postawił sobie za cel zachowanie w społeczeństwie polskim wartości narodowych, za co był instytucjonalnie zwalczany przez ówczesne państwo. To właśnie dzięki Kościołowi - i w nim - Polacy mogli zachować choć odrobinę wolności, czcić pamięć swoich bohaterów, obchodzić rocznice wielkich wydarzeń ze swoich dziejów, a kiedy dojrzał czas, upomnieć się pod sztandarami "Solidarności" o swoją godność, prawdę i wolność. W czarnych godzinach stanu wojennego Kościół - jak zawsze w przeszłości - szeroko otworzył swoje podwoje dla osób potrzebujących wsparcia, a także dla walczących o...
KRS 0000360302 - C2M S.A.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
C2M S.A. S.A. 2010-07-05 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
MONTE CASSINO 24 70-467 SZCZECIN M. SZCZECIN M. SZCZECIN ZACHODNIOPOMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 320848930 0000360302
KRS 0000360301 - CFB LABORATORIUM TECHNOLOGII BETONU SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
CFB LABORATORIUM TECHNOLOGII BETONU SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-07-05 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
BAŻYŃSKIEGO 26 81-214 GDYNIA M. GDYNIA M. GDYNIA POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000360301
KRS 0000360300 - EM TRUCK SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
EM TRUCK SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-07-02 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
154 21-025 RUDKA KOZŁOWIECKA NIEMCE LUBELSKI LUBELSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
713-305-03-02 60644080 0000360300
KRS 0000360299 - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE UNIVERSAL SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE UNIVERSAL SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-07-02 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KRAKOWSKA 84 D 32-540 BOLĘCIN TRZEBINIA CHRZANOWSKI MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
628-223-51-53 121277080 0000360299
KRS 0000360298 - RENOMAG JAROSŁAW STYSS GRZEGORZ PLUTA SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
RENOMAG JAROSŁAW STYSS GRZEGORZ PLUTA SP. J. SP. J. 2010-07-12 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PIOTRKOWSKA 116/18 90-006 M. ŁÓDŹ M. ŁÓDŹ M. ŁÓDŹ ŁÓDZKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
725-195-30-95 100403261 0000360298